ชุดไทยบรม ( Thai Boromphiman)

ชุดไทยบรม ( Thai Boromphiman)

ชุดไทยบรม ( Thai Boromphiman)

Thai Boromphiman ชุดไทยบรมพิมาน มักเป็นชุดไทย ที่สาวๆยุคนี้ ใช้เป็นชุดเก่ง สวมในพิธีสงฆ์ เนื่องด้วยเป็นเครื่องแต่งกายที่โดดเด่นเรื่องความเรียบร้อย และมิดชิดกว่าชุดอื่นๆ ชุดแบบนี้ เกิดมาทั้งที อาจได้สวมสมศักดิ์ศรี ก็แค่วันแต่งงานนี่แหละคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *