Monthly Archives: September 2011

ชุดไทยพระราชนิยม ชุดไทย อายุ 50

ตลอดชีวิตผู้เขียน มักได้ชมข่าวในพระราชสำนัก ตอนสองทุ่ม แทบทุกวัน ภาพต่างๆ ที่น่าประทับใจ เช่น โครงการในพระราชดำริ ที่ช่างมากมายจริงๆ บางเรื่องดูเป็น ผลทางตรงจนทุกวันนี้ ผลที่นำมาซึ่งความผาสุกของ ร้านตัดเสื้อผ้าชาวไทย ที่มีเป็นอาชีพและกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง ในส่วนของแฟชั่นเสื้อผ้าไทย ทุกพื้นที่ทั่วไทย วันนี้อยากกล่าวย่อๆ อีกหน ในเรื่อง ชุดไทยพระราชนิยม ( Thai Phra Ratcha Niyom ) สินค้าที่ทำให้หลายครอบครัวได้มีทำเป็นอาชีพ เราพอ ประมาณได้ว่า ชุดไทย ได้เกิดขึ้นเป็นเสื้อผ้า ที่มีความเป็นมาตรฐาน แบบสากล ในปี พ.ศ.…

ชุดแต่งงาน เลือก เปิดหน้า เปิดหลัง จิตวิทยา ผังความคิด

ผู้เขียน babyBride มักเชื่อว่า เทคนิค การเลือกชุดแต่งงาน แนวทางต่างๆ เจ้าสาวยุคนี้ รู้ดีในทฤษฎีพื้นฐานทุกๆคน เจ้าสาวไทย ในปัจจับัน สามารถมองได้อีกว่า แบบโครงร่าง pattern ชุดแต่งงาน ที่ออกแบบมานั้น ใคร?

นุ่งผ้า แบบไทย แฟชั่นชุดไทย ภูมิปัญญาการแต่งกาย

ภาพจากภาพยนต์ยอดนิยม พระนเรศวร นั้นช่างท็อปฮิต ยิ่งมี คุณแอ๊ป สาวสวยลุคไทย คนโปรดประจำใจ ผู้เขียน แบบว่ามาเมื่อใด ขอรอบแรกๆ จะได้มาเมาท์แตก กับเพื่อนๆ