Monthly Archives: February 2012

ทรงผมเจ้าสาว สาวก ผมเปีย 2012 แบบแปลกๆ ปีนี้

สำหรับคอลัมน์ ทรงผมเจ้าสาว แนวผสมเปีย สร้างสรรค์ แบบแปลกๆ ใหม่ๆ หลังจากที่ไม่ได้ นำมาเสนอไปนาน วันนี้ขอสักหน่อย เพื่อเหล่าว นักออกแบบทรงผมเจ้าสาว ตัวจริงหรือ ทำเล่นๆ เก็บไว้ใช้ ด้วยหลังปีใหม่ 2012 มั่นใจไม่เคยเขียน เรื่องแบบผมเปียเลย วันนี้ หลังจาก โดดเดียวข้อมูลด้าน แบบทรงผม มานาน เชื่อว่า อาจมีใคร อยากเห็น อยากอัพเดท ต่อมดีไอวาย หา ผมเปีย เพื่อไปงานหรูๆ เปียผมแบบต่อไปนี้ เชื่อว่าเอาอยู่ แน่นอน เน้นแชร์กัน…