Monthly Archives: April 2018

เสื้อลูกไม้ ผ้าถุง แบบชุดไทย ชุดงานบุญ ชุดงานแต่ง

รวมแบบชุดไทยลูกไม้ นุ่งกับผ้าถุง ลายผ้าและโครงสร้างทันสมัย ทั้งแบบ ชุดแขนกุด ชุดแขนยาว ซึ่งมีองค์ประกอบวัตถุดิบ ซิลูเอตใกล้เคียงกัน