Monthly Archives: May 2018

ชุดไทย ชุดไทยแต่งงาน น่าเลือก น่าสน

ในการเลือกสีชุดไทย แน่นอนว่า สีอ่อน สีสว่าง จะทำให้เจ้าสาวตัวใหญ่ขึ้น ส่วนสีเข็ม จะทำให้เจ้าสาวตัวเล็กลงกว่าความเป็นจริง เจ้าสาวที่สะโพกใหญ่ ก็อาจจะเลือกชุดไทยแต่งงานที่สีผ้านุ่งเป็นสีเข็มๆ ตัวเสื้อและผ้านุ่งจะสีเดียวกันหรือไม่