ดาราเกาหลี Lim Soo Jung ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

ดาราเกาหลี Lim Soo Jung ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
ดาราเกาหลี Lim Soo Jung บินมาช่วยทำหนังสั้น ช่วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ใช่เปล่าว ข่าวไม่ค่อยเคลีย แต่หนังนั้นชื่อ “ภูเก็ต” ถ่ายทำบนเกาะสุดสวย ของเมืองไทย ที่ เหล่าวฝรั่ง จีน และ เกาหลี นิยมมากัน ข่าวสั้นจาก The Chosun llbo

สวนพระเอกโชคดี คือ เจ้าพ่อหนัง 400+ คุณสรพงษ์ ที่สุดยอดนักแสดงเจ้าบทบาท ของไทย  แต่แสดงในบทบาท คนขับรถโรงแรม กับสาวเกาหลี สุดสวยท่านนี้

อย่างไง ออกมาเมื่อใด ขอให้ช่วยทำให้ คนรากหญ้าที่ต้อง เข้าไปมีส่วนร่วม ในธุรกิจนี้ ได้มีส่วนร่วมรับส่วนแบ่งกันบ้าง เงืยบเหลือเกิน เมืองไทย เรื่อง ท่องเที่ยว ไป มีเสียงดังโหวกเวก ในเรื่องอื่น เซ็ง

Docs ref: ps34