YSL Parisienne นางแบบ Kate Moss

น้ำหอม YSL Parisienne ใช้นางแบบ Kate Moss ทำ  Ad Campain ชิ้นใหม่เพิงออก เมื่อต้นอาทิตย์ ผลงาน ชิ้นเยี่ยมยอด และ เป็น งานที่เลือก นางแบบ ได้เยี่ยมมากๆ เลยที่เดียว
YSL Parisienne นางแบบ Kate Moss
ภาพโฆษณาชิ้นล่าง โดยช่างภาพ Craig McDean ใครไม่รู้จัก super model ผู้นี้ หรือ ความหอมน่าหลงใหลของน้ำหอมกลิ่นผู้ดี แบนด์นี้รับรอง ภาพที่เห็น มันสื่อออกมาทั้งหมด รับรอง เดี๋ยวนี้ Ad Campaign ของฟุ่มเฟื่อยเหล่าวนี้ ใช้นางแบบคุ้มจริงๆ
YSL Parisienne นางแบบ Kate Moss

Doc ref : ps36